Projekty współfinansowane

Dwór Dwikozy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw, pn.: Dotacja na kapitał obrotowy dla Dwór Dwikozy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością


Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w przedsiębiorstwie wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015. 

Okres realizacji projektu od 2020-09-01 do 2020-11-30

                  

Dwór Dwikozy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością realizuje usługę doradczą: „Analiza i opracowanie modelu inwestycji modernizacyjnych polegających na cyfryzacji procesów obsługi gości hotelowych w hotelu Dwór Dwikozy.” 

w ramach projektu: 

Voucher na zakup usługi doradczej finansowany z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

 

                  

   

PFR